Hardware beschrijving toevoegen voor Nintendo DS
 

Beschrijving insturenHarware Beschrijving Nintendo DS

Het is de bedoeling dat je vanuit een neutraal standpunt dit product beschrijft. Het gaat hier om feitelijke informatie.
Kijk bijvoorbeeld eens op Wikipedia of op wikipedia.org.


Let op:
  • Schrijf 1 of meer objectieve alinea's (je mag vakjes leeg laten).
  • Neem teksten niet letterlijk over van andere sites.
  • Schrijf nette zinnen met hoofdletters en punten.


Mogelijke onderwerpen voor de alinea's:
  • Wat doet de Nintendo DS
  • Bij welke spellen/hardware is Nintendo DS te gebruiken?
  • Hoe neem je deze hardware in gebruik?
  • Specificaties
  • FAQ


Leuke kop 1:
Alinea 1:
Leuke kop 2:
Alinea 2:
Leuke kop 3:
Alinea 3:
Naam:


Mario DS © 2009 - 2017